Nawigacja

Informacje i ogłoszenia

 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opekunów uczniów

Zamieszczamy list Minister Edukacji Narodowej wystosowany do rodziców i opiekunów uczniów przed inauguracją nowego roku szkolnego 2018/2019;

List_Minister_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow_i_Opiekunow_Uczniow__2018.08.29.pdf 

 

Zasady korzystania przez dzieci z nieodpłatnych posiłków w szkole

Zamieszczamy pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie

PSP_ROZNISZEW_cz-1.pdfPSP_ROZNISZEW_cz-2.pdf .

 

Poradnik Rady Rodziców - kompetencje i zasady działania

Wszystkich rodziców naszych uczniów zapraszamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania w szkole Rady Rodziców. Wkrótce wydory do tego szkolnego gremium. 

Poradnik_Rady_Rodzicow._Kompetencje_i_zasady_dzialania.pdf

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce

W budynku Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Warszawska 45) uruchomiona została Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Animus”. Poradnia kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Specjaliści poradni wykonują wielozakresową diagnozę dzieci i młodzieży. Zajmują się przyczynami trudności szkolnych (np. dysleksja, dysgrafia), trudnościami emocjonalnymi i rówieśniczymi, a także oceną rozwoju dziecka.

Klienci poradni mogą liczyć na wsparcie i pomoc w napotykanych trudnościach. Prowadzona jest terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki, zajęcia wyrównawcze, usprawnianie techniki czytania i pisania, trening ortograficzny), ale także inne formy pomocy grupowej: socjoterapia, trening umiejętności społecznych, artterapia, warsztaty plastyczne oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. Poradnia oferuje również konsultacje dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych.

Poradnia ma uprawnienia oświatowe, dzięki czemu jej opinie są honorowane w placówkach oświatowych.

 

Punkt Konsultacyjny dla rodziców

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego  zapraszamy do punktu konsultacyjnego dla rodziców. Czeka w nim na Państwa psycholog kliniczny pani Anna Mikocka - specjalista SI (integracji sensorycznej). Spotkania odbędą się w piątki: 23 lutego, 23 marca i 20 kwietnia w godzinach od 1200 do 1600.

Dlas kogo jest przeznaczona terapia SI?

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • z ADHD, ADD
 • z autyzmem

 

Jak rozpoznać zaburzenia SI? : 

Istnieją pewne objawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, na które rodzice (opiekunowie) dziecka czy nauczyciele powinni zwrócić uwagę. Pojedynczy objaw nie jest wskazaniem do diagnozy SI. Jednak już kilka, a tym bardziej kilkanaście z nich jest powodem do przeprowadzenia pełnej diagnozy procesów integracji sensorycznej dziecka, które ma:

 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy
 • obciążony wywiad okołoporodowy (ciąże wysokiego ryzyka, wcześniactwo, pobyty na OIOM-ie noworodkowym, powikłania okołoporodowe)
 • trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów
 • nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu, kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem trudności z utrzymaniem głowy (podczas dłuższego siedzenia) w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku
 • często kłopoty ze wskazaniem części ciała, myli stronę prawą i lewą
 • trudności z samodzielnym żuciem i przełykaniem pokarmów, wybiera dania papkowate, z samodzielnym piciem
 • prawie zawsze jakiś siniak czy zadrapanie, gdyż potyka się i przewraca częściej niż rówieśnicy
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie; do końca ich nie potrafi opanować. Ma kłopoty z: samodzielnym korzystaniu z WC czy kąpielą w łazience, ubieraniem się, zwłaszcza zapinaniem guzików, sznurowaniem butów
 • nadmierną ruchliwość - nie może usiedzieć czy ustać w jednym miejscu
 • utrudnioną orientację w otoczeniu - dziecko czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zapamiętać otoczenie
 • zaburzenia napięcia mięśniowego - wzmożone lub obniżone np. szybka męczliwość podczas pisania lęk przed upadkiem lub wysokością - wchodząc po schodach lub schodząc częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi
 • obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw, dziecko nie lubi podskakiwać, wykonywać fikołków Okazuje zdenerwowanie przed np. wejściem na wysoką drabinkę
 • niewspółmierną reakcję (np. krzyk, płacz) do siły bodźca na nagłe dotknięcie albo lekkie popchnięcie z tyłu
 • problemy z siadaniem na krześle lub poprawiając na nim swoją pozycję zdarza się, że spada, ma niezgrabne ruchy - zbyt zamaszyste, dziwaczne albo często chodzi na palcach
 • problemy z rzucaniem i łapaniem piłki
 • skłonności do szybkiego męczenia się, sprawia wrażenie słabego dziecka
 • problemy z uczeniem się nowych aktywności ruchowych (pływanie, jazda na rowerze), podczas gimnastyki lub rytmiki kłopoty z dotrzymaniem kroku rówieśnikom - wielu ćwiczeń nie jest w stanie wykonać.

 

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach na rok szkolny 2017/2018. 

OFERTA_PORADNI_PSYCHOLOGICZNO_2017.2018.doc 

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem zaś jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.

Z Informatorem można zapoznać się tutaj -

 Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
  Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew
 • (+48) 62-19-005

Galerie zdjęć