Nawigacja

Informator o szkołach ponadpodstawowych Strona klasy ósmej Z życia klasy

Informator o szkołach ponadpodstawowych

SZKOŁY W KOZIENICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Obejrzyj prezentację przedstawiającą ofertę edukacyjną ZDZ w Kozienicach - ZDZ_2021_Prezentacja_Szkol_ZDZ_w_Kozienicach.ppt

 

Zespół Placówek w Golotczyźnie

XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Radomiu

Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły oglądając film:

 

eProgram CYBER.MIL z klasą

UWAGO OŚMIOKLASISTO!

Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, że zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”?

CYBER.MIL Z KLASĄ - INWESTYCJA W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zapewne jesteś uważnym obserwatorem i widzisz, że rozwój i technika pędzą w zastraszającym tempie. Współczesny świat kładzie olbrzymi nacisk na kreatywność i niecodzienność. Ale żeby zaistnieć za kilka jako dobry specjalista, działanie musisz podjąć już dziś.

Jednym z takich rozwiązań, który może otworzyć przed Tobą okno na świat, jest nauka w szkole średniej, w klasie objętej „Programem CYBER.MIL z klasą”.

W trakcie nauki oprócz informatyki na bardzo wysokim poziomie, będziesz uczył się również takich ciekawych przedmiotów jak kryptografia, algorytmika, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji.

Sam dobrze wiesz, jak ważne są nowoczesne technologie i bezpieczeństwo. Edukacja z tych przedmiotów pozwoli Ci już dzisiaj nauczyć się obsługiwać przyszłe realia. Zdobędziesz wiedzę i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Nie tylko w szkole

„Program CYBER_MIL z klasą” to przede wszystkim innowacja. Dlatego jako uczeń będziesz uczestniczyć przede wszystkim w praktycznych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Skorzystasz z możliwości obserwacji pracy w profesjonalnych jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej, różnych instytutów naukowych oraz firm z branży cyberbezpieczeństwa.

I co później?

Nauka w CYBER_MIL z klasą to bilet wstępu na praktycznie każdą prestiżową uczelnię. Jeśli wybierzesz uczelnię wojskową lub cywilną będzie Ci dużo łatwiej przyswoić zagadnienia z programu studiów, bo będziesz już miał solidne fundamenty. To jakie studia wybierzesz jest jednak tylko i wyłącznie Twoją decyzją.

Tylko szesnaście szkół realizujących  programem CYBER_MIL z klasą są objęte bezpośrednim wsparciem Wojska Polskiego. Oprócz wsparcia finansowego do ich dyspozycji pozostają  fachowe i profesjonalne jednostki patronackie, które służą dodatkową pomocą. Koordynatorem realizacji projektu w wybranych 16 szkołach w całej Polsce jest Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej wspierane działaniami przez takie wyjątkowe instytucje jak Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Brzmi zachęcająco?

Żeby stać się uczniem takiej klasy musisz już dziś wykazać się przede wszystkim   zdecydowaniem. Programem objętych jest tylko 16 szkoły w całym kraju. Po jednej w województwie.

Od września bądź jednym z nielicznych bo maksymalnie 15 uczniów w określanej klasie będzie miało możliwość uczenia się tak ekskluzywnych klasach.


Twoja przyszłość jest już tylko w Twoich rękach.

------------------------------------------------------

CZYTAJ SZCZEGÓŁY

Oferta dla najlepszych

Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby się do Projektu zakwalifikować szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski.

Trzy lata specjalistycznej edukacji

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży ceberbezpieczeństwa.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Pokaźne wsparcie z budżetu

Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację.

Drzwi do kariery

Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka. To oferta dla was idealna! A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Ale także na rynku cywilnym: przecież trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które działa w oparciu o system informatyczny i nie chce chronić wysiłku swoich pracowników czy danych klientów. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje.

 

Zespół Szkół im. 1. Pułku Lotnictwa myśliwskiego "Warszawa" w Warce

Szanowni  Rodzice,

Drodzy Ósmoklasiści,

Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół im. 1 PLM „Warszawa” w Warce.

Poniżej znajdziecie:

 • krótki filmik, który przybliży Wam czego uczy się młodzież na poszczególnych kierunkach;
  https://www.youtube.com/watch?v=5hqlW2m_J40
 • ulotkę promocyjną;
   
 • link do ankiety, która pozwoli nam ocenić, jakich przedmiotów uczniowie chcieliby uczyć się na poziomie rozszerzonym;
   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IQvZSIGD7kiZE3NWQb74HCy_Gi7gympBr3QLYt_fmalUQlhVNlFERVlHR1ZDSkdRSTJGWDg0TlNYNy4u

Opis: C:\Users\qba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ósmoklasisto prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. .png

Zapraszamy również na Dzień Otwarty- online, który odbędzie się 22.04 o godzinie 17:00. Aby wziąć udział w Dniu Otwartym wystarczy 22.04 kliknąć w poniższy link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad5f77022d5874c2eba924a91fcc490ae%40thread.tacv2/1618395221891?context=%7b%22Tid%22%3a%2248d90b21-8381-48ee-9913-735641bef81c%22%2c%22Oid%22%3a%222e1abf2c-cae0-416a-af74-0b62dfdf99a9%22%7d

 

Dziękujemy za poświęcony czas!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Drodzy Absolwenci VIII klasy Szkoły Podstawowej…

Dokonywanie wyborów, zwłaszcza dotyczących przyszłości, nie jest rzeczą łatwą. Podjęcie każdej właściwej decyzji, wiąże się z oparciem jej na pełnej i  rzetelnej informacji. Temu służy nasza oficjalna strona internetowa www.nowawies.ckziu.edu.pl Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły.

Czekamy na uczniów, którzy chcą zainwestować w swoją przyszłą karierę zawodową. Na każdego kto marzy aby nauka w szkole nie była nudna, tylko teoretyczna a przede wszystkim powiązana z praktyką.

Oferujemy kształcenie w klasach technikum w zawodach:

oraz szkole branżowej I stopnia w zawodzie ogrodnik.

 

U nas uwierzysz w swoje możliwości i przede wszystkim uwierzysz w siebie.

 

                                                                                                                   Dyrekcja i Grono Pedagogiczne CKZiU w Nowej Wsi

Obejrzyj również naszą prezentację - Prezentacja_CKZiU_2021_2022.pdf .

 

I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA ROK SZK. 2021/2022

Kandydaci mają do wyboru cztery klasy z następującymi blokami przedmiotów:

 

klasa

Dwa obowiązkowe przedmioty
w zakresie rozszerzonym

Trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym

do wyboru z podanych:

Pierwszy
j. obcy

Drugi język obcy do wyboru z podanych:

 

I A

biologia

chemia

j. angielski/ informatyka/ fizyka

j. angielski

j. niemiecki /

j. włoski

I B

matematyka

geografia

j. angielski/ informatyka/ fizyka

j. angielski

j. niemiecki /

j. włoski

I C

j. polski

historia

j. angielski/ informatyka

j. angielski

j. niemiecki /

j. włoski

I D

geografia

wiedza o społeczeństwie

j. angielski/ informatyka

j. angielski

j. niemiecki /

j. włoski

 

Klasa IA – oferta dla kandydatów na studia medyczne, zainteresowanych pracą w zawodach: lekarz, stomatolog, weterynarz, fizjoterapeuta, masażysta, ratownik medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, dietetyk, kosmetolog oraz innych z zakresu opieki medycznej, terapii, pracy socjalnej, a także kryminalistyki i medycyny sądowej oraz dla chętnych na uczelnie techniczne, politechnikę, itp.

Klasa IB - propozycja dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, studiami na politechnice, AWF, SGH, SGGW, uczelniach ekonomicznych i technicznych oraz na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, itp.

Klasa IC - oferta dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi, prawem, administracją, studiami na kierunkach filologicznych (drugi język to j. włoski) oraz na kierunkach: dziennikarstwo, nowe media, politologia, filozofia, socjologia, teatrologia,  filmoznawstwo, lingwistyka, psychologia, pedagogika, itp.

Klasa ID – oferta dla kandydatów na uczelnie ekonomiczne, SGH,  prawo, administrację, geodezję, turystykę i rekreację, europeistykę, stosunki międzynarodowe, filozofię, psychologię, socjologię, kulturoznawstwo itp.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - 

kwestionariusz_2021_22.docx

 

Zespół Szkół im. Dr Haliny Spoczyńskiej w Lipinach

 

 

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów w Warszawie

Zapoznaj się z listem promocyjnym tej szkoły - List_promocyjny(1).pdf

 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie

 13 powodów dlaczego warto (STANDARD PLUS - klas... 

 Informator.docx

 Prezentacja szkoły.pptx

 Więcej niż szkoła (STANDARD - klasa koedukacyjn...

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
  Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew
 • (+48) 62-19-005

Galerie zdjęć