Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Religia Język polski Język angielski Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Matematyka Informatyka Technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne WOS WDŻR Tekstowa podstrona Tekstowa podstrona Tekstowa podstrona Tekstowa podstrona

Historia

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z przedmiotu:

klasa 4 - Historia_IV_wymagania_na_poszczegolne_oceny_(1).pdf

klasa 5 - Historia_V_system_oceniania_(1).pdf

klasa 6 - Historia_VI_wymagania_programowe_(1).pdf

klasa 7 - Historia_VII_wymagania_na_poszczegolne_oceny_(1).pdf

klasa 8 - Historia_VIII_system_oceniania_(1).pdf

SKALA OCEN ZA PRACE PISEMNE Z HISTORII (kartkówki, sprawdziany i prace klasowe):

100% + - celujący,

92% - 99% - bardzo dobry,

76% - 91% - dobry,

51% - 75% - dostateczny,

35% - 50% - dopuszczający,

0% - 34% - niedostateczny

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
    Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew
  • (+48) 62-19-005

Galerie zdjęć